Info-Bionika: küldetés

Az információs technológiák és a biotechnológiák egy különös találkozási pontján néhány év óta új, markáns kutatási terület bontakozik ki, amely rövid idõn belül új termékek és szolgáltatások ezreit fogja létrehozni és átalakíthatja az ember életkörnyezetét.
2002-ben az USA Nemzeti Kutatási Alapja (NSF) és az Európai Unió kutatási programjának frontvonalát jelentõ Future and Emergent Technologies (FET) Hivatala egyik elsõ transzatlanti programként BIONICS címen egy új kezdeményezést fogalmazott meg. Ebben a kezdeményezésben a jelen javaslattevõk közül ketten is fontos szerepet játszottak.
Az elmúlt idõszakban elnyert pályázatok keretében a jelen Konzorcium résztvevõinek mintegy fele már tapasztalatot szerzett az együttmûködésben. (a tervezett tagok közül 4 nyerte el a közelmúltban az EU Centre of Excellence kitüntetõ címét).
Magyarországon az elektronika és információtechnika, valamint a neurobiológia tradicionálisan erõs tudományos iskolákra támaszkodik (pl. Simonyi Károly és Szentágothai János tudományos iskolái). Ezen szakterületeken az elmúlt 10 évben néhány nemzetközileg igen erõs multidiszciplináris tevékenység alakult ki és egy speciális, erre az irányra fókuszáló egyetemközi doktori programban már mintegy tucat fiatal kutató szerzett doktorátust.
2001. szeptemberében elindult egy olyan egyetemi mûszaki informatika szak (Pázmany Mûszaki Informatika Szak), ahol az információs technológiák tanítása karöltve halad az élõ szervezetek információtechnikájának megtanulásával.

A kutatás tárgyát az alábbiakkal jellemezzük:

  • Biológia-motiválta információs technológiák a multimodális érzékelés, információ feldolgozás és aktiváció teljes spektrumában,
  • beleértve a neuromorf és kognitív motivációkat, a humán nyelv- és értés- technológiát.
  • Élõ szervezetbe - beleértve az emberi szervezetbe - épített mesterséges eszközök és interfészeik, biokompatibilis anyagok.

Mindezek elõkészíthetik az utat a

  • mesterséges-élõ szimbiózisok kidolgozásához újfajta információtechnikai feladatok ellátására.

A témakör nem öleli fel a biomérnöki területet, annál részben szûkebb, elsõsorban az információtechnikára fókuszál, de annál bõvebb is, hiszen például túllép a kognitív irányokba is.

Az EU 6. keretprogramjában jelentõs kezdeményezések indultak el e témakörben. Egyik fontos célunk a közös kutatási tevékenység mellett a közös fellépés európai és amerikai pályázatokon, különös tekintettel a transzatlanti együttmûködésben.

webmester